Frandses Frænde Fortegnelse

    Kirsten , født Sørensdatter Hans Christiansen     Ane Pedersdatter Rasmus Pedersen
Ane Hansen, født Kristensen Søren Frederik Hansen Martha Sofie Rasmussen, født Jensen Søren Rasmussen
Signe Kjerstine Marie Rasmussen, født Hansen Gunnar Rasmussen

Indgang
Slægterne
Personerne
   Alle personer
   Søg person(er)
   Sidst tilføjede
   Helge
      Printvenlig version
      Printvenlig stamtræ
      Printvenlig efterkommere
      Sæt Helge som proband
Lokaliteterne
Brugere
Log ind

Kontakt Frands:
post[snabela]frands.dk
Mobil: 23 24 63 76

 

Helge Rasmussen

Født den 2. april 1896 i Årslev Mølle, Sønder Aarslev Sogn, Hasle Herred, Aarhus
Død den 12. marts 1953.
Begravet: Als Østhimmerland, Als Sogn, Hindsted Herred, Aalborg


Helge Rasmussen dimmiteredes 1917 fra Jonstrup Seminarium, var 1917-1918 ansat ved ungdomsskolen i Skelund, virkede en tid som andenlærer i Blendstrup og beklædte fra 1921 til sin død førstelærerembedet i Als ved Hadsund. Var tillige kirkesanger ved Als Kirke, en årrække medlem af menighedsrådet, stifter af ungdomsforeningen og sangforeningen i Als samt leder af sangkoret.

Som udtryk for Helge Rasmussens lærergerning nævnes, at det altid var en svær dag for ham, når børnene skulle udskrives fra skolen; Han følte stærk vemod ved at skulle skilles fra dem.

Efter hans død skrev sønnen Bent Rasmussen en kronik over ham i Aalborg Stiftstidende for 5. juli 1953, hvoraf nogle uddrag her gengives:

"Det er svært at give et fyldestgørende billede af fars undervisning, for man kunne ikke pege på nogen bestemt metode eller idé, selv om far fulgte godt med i "det nye" og næsten hver sommerferie var på kursus.

Udgået af en friskoleslægt var han præget af Grundtvigs skoletanker, og fortællefagene samt dansk og regning var for ham de vigtigste. Men også regning og skrivning tog han sig ivrigt af. Og han legede på en sådan måde, at regnetimerne blev spændende og festlige. Og hvor han kunne, brugte han sang. Tabellerne fik melodi, og blev sunget sammen med remsen.

Små historier, som indbød til regneopgaver, blev flettet ind, og tre hold arbejdede samtidig på hver sit stade, uden at der opstod vanskeligheder af den grund. I dansk var der også to-tre hold, et hold diktat, et andet stillelæsning, et tredie diktatforberedelse.

Det var ikke så lige til at lodde dybden af fars religiøse overbevisning og den virkning, han ønskede at udøve på børnene i religionstimerne. Far var så blufærdig, at han kun meget sjældent lukkede op for sit indre - og da kun i glimt. Men engang kom han ud fra skolestuen og sagde med et lille skævt smil: "Der er ikke noget så dejligt som at have bibelhistorie med første klasse".

Han ville have, at vi skulle arbejde selvstændigt, og det lærte vi alle i så høj grad, vore evner tillod det. "Du er ligesom en trillebør", sagde han til en dreng, "du går i stå, hver gang jeg ikke har fat i dig. Du må se at lære at gå i gang af dig selv, for når du kommer ud af skolen, så er der skam ingen, der puffer til dig, hver gang du går i stå".

Der var ingen disciplinkrise. Far var alt for rolig og naturlig. Han gik ind i sin skolestue på samme måde, som han gik ind i sin dagligstue. Han var det lykkeligste og mest harmoniske menneske, jeg har kendt - altid i balance, aldrig spændt og krampagtig. Han udgav ingen lærebøger, han indførte ingen nye pædagogiske systemer, og han afslørede ikke uudforskede områder i børnenes sjæleliv. Men han var glad for sit arbejde og sine børn; og vi var glade for at komme i skole hos ham.

Så nemt er det at være en ganske almindelig lærer - så meget kræves der for at få denne hæderstitel hæftet på sig".

Helge Rasmussen tog også del i sognets liv og var med til at starte en foredragsforening i Als; i flere år var han også medlem af menighedsrådet.

I en nekrolog i "Folkeskolen" hedder det blandt andet:

"Helge Rasmussen tilhørte en udpræget lærerslægt, idet hans far og mange af hans slægtninge har været eller er lærer. Hans lyse livssyn og friske, sprudlende humør gjorde ham i høj grad skikket til at gå i deres fodspor. Han blev en både dygtig og afholdt lærer, som børnene havde tillid til. I 25 år ledede han sammen med sin hustru børnefesterne i Als bakker; han oprettede og ledede en sangforening og holdt aftenskole".

Ved hans død indsamlede beboerne et beløb til en mindesten, der på givernes forslag bærer indskriften: "Tak for trofast virke i skole og kirke".

Lokaliteter:

Forhold:
Hertha Helene Julie Rasmussen, født Fisker, 23. december 1919 til 12. marts 1953

Helge har ialt 56 forfædre og 68 efterkommere i frændefortegnelsen

Efterkommere:

Sølver Rasmussen
 
Sølver Rasmussen
 
Henny Rasmussen Araya
 
Inge Jensen, født Rasmussen
 
Heidi Beck
 
Marit Beck
 
Martin Beck
 
Carl Friis Beck
 
Lasse Friis Beck
 
Svend Sølver Rasmussen
 
Jesper Sølver Bjerregaard Rasmussen
 
Katrine Bjerregaard Rasmussen
 
Gunnar Peder Rasmussen
 
Hjørdis Rasmussen
 
Troels Dahl
 
Asta Dolezych Dahl
 
Julius Dolezych Dahl
 
Tea Jung Rasmussen
 
Randi Signe Rasmussen
 
Søren Rasmussen Lunde
 
Mads Rasmussen Lunde
 
Ane Bach Rasmussen
 
Adriaan Rasmussen van Groosmalen
 
Folmer Rasmussen
 
Birthe Rasmussen
 
Majken Helene Rasmussen
 
Henning Juul Rasmussen
 
Nils Rasmussen
 
Sven Rasmussen
 
Asbjørn Rasmussen
 
Elsemarie Rasmussen
 
Holger
 
Ingrid
 
Mads Rasmussen
 
Mona Gerda Fisker Pedersen, født Rasmussen
 
Carl Helge Pedersen
 
Torbjørn Mandahl Pedersen
 
Jonas Mandahl Pedersen, født Pedersen
 
Steen Lundgreen Pedersen
 
Line Lundgreen Pedersen
 
Josef Lundgreen Pedersen
 
Julie Lundgreen Pedersen
 
Lone Kilime
 
Bent Rasmussen
 
Lisbeth Dyrkjær, født Rasmussen
 
Maja Vedel Dyrkjær
 
Helene Vedel Dyrkjær
 
Jakob Vedel Dyrkjær
 
Ida Vedel Dyrkjær
 
Ulla Kopycinski, født Rasmussen
 
Louis Wolf Petersen
 
Sally Wolf Petersen
 
Søren Rasmussen
 
Stine Rasmussen
 
Jacob Rasmussen
 
Mette Knippel, født Rasmussen
 
Nina Knippel
 
Johanne Marie Møller
 
Benny Maria Mathilde Jensen, født Rasmussen
 
Frands Knud Sørensen
 
Emil Blichfeldt Sørensen
 
Bente Slesvig Jensen, født Sørensen
 
Lotte Puk Jensen
 
Vilde Evald Hjelm
 
Karen Evald Hjelm
 
Knud Slesvig Sørensen
 
Knud Rasmus Slesvig Nielsen
 
Mikkel Knud Slesvig Nielsen
 

Revideret af:
Frands Sørensen 2003-10-19 01:05:54

Denne side er blevet set 12 gange.