Frandses Frænde Fortegnelse

               
    Kirsten , født Sørensdatter Hans Christiansen
Ane Hansen, født Kristensen Søren Frederik Hansen

Indgang
Slægterne
Personerne
   Alle personer
   Søg person(er)
   Sidst tilføjede
   Hagbart
      Printvenlig version
      Printvenlig stamtræ
      Printvenlig efterkommere
      Sæt Hagbart som proband
Lokaliteterne
Brugere
Log ind

Kontakt Frands:
post[snabela]frands.dk
Mobil: 23 24 63 76

 

Hagbart Christian Hansen

Født den 12. februar 1877 i Beder Mølle, Beder Sogn, Ning Herred, Aarhus
Død juni 1949 i Aarhus, Aarhus
Begravet: Bering, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus


Hagbart Hansen gik i Brabrand Privatskole (II, 130-31), og var efter sin Konfirmation Elev paa Kolt Fortsættelsesskole. Senere var han paa Ry og Askov Højskoler. For sin praktiske Uddannelses Skyld var han en tid paa et Bageri i Aalborg og paa Sønder-Stenderup Mølle. Derefter var han Bestyrer på Ormslev Mølle. Siden 1899 har han uafbrudt været hjemme paa Aarslev Mølle. I 1901 blev han gift med Line Søgaard fra Strands. Hun døde i 1906. 1909 blev han gift 2. Gang med Ingeborg Søndergaard fra Faartofte ved Thisted. Hagbart Hansen har i høj Grad været fremme i det kommunale Liv og i Aarenes Løb besiddet en Mængde Tillidshverv. Han stiftede i 1907 Jydsk Landbagerforening og var dens Formand i en længere Aarrække fra 1907. 1921-24 var han Sogneraadsformand for Brabrand-Aarslev Kommune. I denne Periode fik han Lejlighed til at være med til at faa afviklet ”Lyngby-Enklaven” oppe ved Tovsgaard. Han havde ogsaa den Glæde som Sogneraadsformand at holde Afsløringstalen ved Festen i 1923, da der i Brabrand Bakker blev rejst Hans Broge en Mindesten (I, 69). 1922-35 var han Medlem af Aarhus Amtsraad (jfr. Aarhus Amtstidende 28. Februar 1935). For Bering Valgmenighed var han Formand 1925-27. Bestyrelsesmedlem i 17 Aar for Brabrand Elektricitetsværk (Formand i tre Perioder), Medlem af Brabrand Haandværker- og Borgerforenings Bestyrelse i en Aarrække(Formand i to Perioder), Formand for Brabrand sønderjydske Forening i en Aarrække, i Bestyrelsen for Brabrand Foredragsforening, saa længe den eksisterede o. s. fr. Hagbart Hansen er en meget veltalende Mand, en dreven Debattør og har altid med Rette nydt Befolkningens Tillid. I Forbindelse med Aarslev Mølle og Bageri driver han en Foderstofforretning samt en Fabrik for Æglægningsfoder. Det højeste Antal Beskæftigede paa Aarslev Mølle og Bageri var 14 Personer og 4 Brødvogne. Nu er der her ansat 10 Personer, medens Brødvognenes Antal stadig er det samme (jfr. ”Danske Møller” 1934, S. 380-81).
Fra bogen Brabrand og Aarslev Sognes Historie bind III (med 28 illustrationer) af August F. Schmidt, eget forlag, Brabrand 1939.

Hagbart Hansen er afgået ved døden på Århus Amtssygehus og gravsat på Bering Kirkegård. Som personlighed har han været et væsentligt træk i Brabrands fysiognomi. Han ejede en rig begavelse og en betydelig energi: dette i forbindelse med et vennesælt væsen og stor talerdygtighed gjorde ham selvskreven til at blive sine standsfællers og medborgeres tillidsmand på mange felter. I dagbladene er der ved denne lejlighed og her i bladet ved tidligere lejligheder bragt udførlig personalia. Her skal blot peges på, hvad han har virket i vor by. Som sognerådsformand fra 1921-25 arbejdede han energisk for at tilvejebringe en sundere økonomi inden for den kommunale styrelse. Fra 1922-35 var han medlem af Århus amtsråd. Han har siddet i bestyrelsen for Elektricitetsværket i 17 år. Desuden har han været et interesseret medlem af bestyrelserne – og i perioder formand – for Sønderjydsk Forening, Håndværker- og Borgerforening, Brabrand foredragsforening. Den påvirkning, han i sin ungdom fik under sine højskoleophold, slap ham aldrig. Han var medlem af Bering valgmenighed og en tid formand. Hagbart Hansen havde den sorg at miste flere af sine børn som voksne. Han efterlader sig foruden sin hustru en søn og tre døtre.
Nekrolog i Brabrand Borgerblad den 17. juni 1949.

Se også her.

Lokaliteter:

Forhold:
Line Hansen, født Søgaard, 1901 til1906
Ingeborg Søndergaard Hansen, 1909 til1949

Hagbart har ialt 4 forfædre og 5 efterkommere i frændefortegnelsen

Efterkommere:

Anne Marie Søgaard , født Hansen
 
Vagn Søgaard Hansen
 
Charite Søgaard , født Hansen
 
Børge Søndergaard Hansen
 
Tage Søndergaard Hansen
 

Revideret af:
Frands Sørensen 2012-12-28 13:47:07

Denne side er blevet set 0 gange.