Frandses Frænde Fortegnelse

        Margrethe Rasmusdatter Peder Jensen    
    Ane Pedersdatter Rasmus Pedersen
Martha Sofie Rasmussen, født Jensen Søren Rasmussen

Indgang
Slægterne
Personerne
   Alle personer
   Søg person(er)
   Sidst tilføjede
   Gunnar
      Printvenlig version
      Printvenlig stamtræ
      Printvenlig efterkommere
      Sæt Gunnar som proband
Lokaliteterne
Brugere
Log ind

Kontakt Frands:
post[snabela]frands.dk
Mobil: 23 24 63 76

 

Gunnar Rasmussen

Født den 5. oktober 1871 i Ulstrup Friskole, Røsnæs Sogn, Ars Herred, Holbæk
Død den 23. oktober 1958.


Gunnar Rasmussen havde som ung plads ved landbruget, besøgte 1889-1890 Askov udvidede Højskole, var sekondløjtnant i Århus, virkede 1892-1897 som bager hos sin svigerfar, S. Hansen, Årslev Mølle, havde 1899 - 1901 eget bageri i Aalborg, dimitteredes 1904 fra Vordingborg Seminarium, var 1905 - 1907 lærer ved Fri- og Fortsættelsesskolen i Odense samt 1907 - 1911 lærer og kirkesanger i Revninge ved Kerteminde og havde så ansættelse ved Gentofte skolevæsen til 1941.

Gunnar Rasmussen var en af hele slægtens ældste, idét han 5. oktober 1958 kunne fejre sin 87 års fødselsdag i et festligt lag sammen med slægt og venner. Men ret meget mere fik han ikke lov til at være her, idét han døde den 23. oktober 1958 på Gentofte Amtssygehus.

Gunnar Rasmussen blev i 1911 ansat som lærer ved Gentofte Skole, hvor han virkede til han i 1941 tog sin afsked på grund af alder.

Hans hustru, Gerda, virkede ved samme skole. Hun var hans trofaste livsledsager gennem de 45 år, de fik lov til at leve sammen. Hun var hans opofrende hustru, ikke mindst gennem de sidste 9 år, efter at han ramtes af en hjerneblødning. Hun tog sig af Gunnars børn, svigerbørn og børnebørn og gav mange af dem et hjem under deres læsning.

Gunnar Rasmussen tog gennem årene del i Vartovkredsen, var i mange år i bestyrelsen for Vartov Valgmenighed og sås derinde i den lille kirke næsten hver søndag. Han var medlem af Gentofte Lærerforenings bestyrelse og i venstrebestyrelsen m.m. Han arbejdede til det sidste i sin have og med læsning, ikke mindst engelsk litteratur. Lige før han måtte køres på sygehuset, havde han lagt sidste hånd på haven og skåret brombærrankerne ned.

Begravelsen foregik fra Gentofte Kirke, hvor der begyndtes med salmen: "Lille Guds Barn" - en slægtssalme, idét den efter Grundtvigs og Triers samråd blev trykt første gang i en lille bog, som Trier udgav "til fordel for en frie skole" (Ulstrup Friskole).

Efter salmen talte pastor Martensen-Larsen, Gentofte, ud fra Davids 90. salme og sluttede med blandt andet at sige:

"Han døde som en patriark i en høj alderdom; thi gennem børn og børnebørn ser vi i dette øjeblik frem til 32 oldebørn, som alle rummedes i hans hjerte.

Vi begyndte med ordet fra den 90. salme: "Herre, du har æret vor bolig fra slægt til slægt", og idét vi lod tanken dvæle ved det hjem, som han var rundet af, og hvis åndelige arv han førte videre, således vil vi nu lade det samme ord lede os til bøn, når vi ser fremad til de slægter, som følger efter ham".

B.R.

Gunnar Rasmussen var meget interesseret i slægten og holdt blandt andet festtalen ved det andet slægtsmøde i Skanderborg Dyrehave 28. juni 1926

Adslevslægtens slægtsbog 1981

Lokaliteter:

Forhold:
Signe Kjerstine Marie Rasmussen, født Hansen, 5. oktober 1892 til 2. juni 1899
Christine Rasmussen, født Sørensen, 15. november 1900 til 4. oktober 1910
Helga Gerda Rasmussen, født Bauer-Petersen, 25. maj 1913 til 23. oktober 1958

Gunnar har ialt 50 forfædre og 69 efterkommere i frændefortegnelsen

Efterkommere:

Helge Rasmussen
 
Sølver Rasmussen
 
Sølver Rasmussen
 
Henny Rasmussen Araya
 
Inge Jensen, født Rasmussen
 
Heidi Beck
 
Marit Beck
 
Martin Beck
 
Carl Friis Beck
 
Lasse Friis Beck
 
Svend Sølver Rasmussen
 
Jesper Sølver Bjerregaard Rasmussen
 
Katrine Bjerregaard Rasmussen
 
Gunnar Peder Rasmussen
 
Hjørdis Rasmussen
 
Troels Dahl
 
Asta Dolezych Dahl
 
Julius Dolezych Dahl
 
Tea Jung Rasmussen
 
Randi Signe Rasmussen
 
Søren Rasmussen Lunde
 
Mads Rasmussen Lunde
 
Ane Bach Rasmussen
 
Adriaan Rasmussen van Groosmalen
 
Folmer Rasmussen
 
Birthe Rasmussen
 
Majken Helene Rasmussen
 
Henning Juul Rasmussen
 
Nils Rasmussen
 
Sven Rasmussen
 
Asbjørn Rasmussen
 
Elsemarie Rasmussen
 
Holger
 
Ingrid
 
Mads Rasmussen
 
Mona Gerda Fisker Pedersen, født Rasmussen
 
Carl Helge Pedersen
 
Torbjørn Mandahl Pedersen
 
Jonas Mandahl Pedersen, født Pedersen
 
Steen Lundgreen Pedersen
 
Line Lundgreen Pedersen
 
Josef Lundgreen Pedersen
 
Julie Lundgreen Pedersen
 
Lone Kilime
 
Bent Rasmussen
 
Lisbeth Dyrkjær, født Rasmussen
 
Maja Vedel Dyrkjær
 
Helene Vedel Dyrkjær
 
Jakob Vedel Dyrkjær
 
Ida Vedel Dyrkjær
 
Ulla Kopycinski, født Rasmussen
 
Louis Wolf Petersen
 
Sally Wolf Petersen
 
Søren Rasmussen
 
Stine Rasmussen
 
Jacob Rasmussen
 
Mette Knippel, født Rasmussen
 
Nina Knippel
 
Johanne Marie Møller
 
Benny Maria Mathilde Jensen, født Rasmussen
 
Frands Knud Sørensen
 
Emil Blichfeldt Sørensen
 
Bente Slesvig Jensen, født Sørensen
 
Lotte Puk Jensen
 
Vilde Evald Hjelm
 
Karen Evald Hjelm
 
Knud Slesvig Sørensen
 
Knud Rasmus Slesvig Nielsen
 
Mikkel Knud Slesvig Nielsen
 

Revideret af:
Frands Sørensen 2003-10-24 22:06:24

Denne side er blevet set 3 gange.