Frandses Frænde Fortegnelse

Indgang
Slægterne
   Adslev-slægten
   Slægten Fisker
   Aarslev Mølle
      Møllen
      Møllerne
      Adslev-slægten på møllen
   Als skole - oversigt
   Træskomagerne fra Himmelbjerget
   Slesvigeren i Hvolbæk
   Valgmenigheden i Bering
Personerne
Lokaliteterne
Brugere
Log ind

Kontakt Frands:
post[snabela]frands.dk
Mobil: 23 24 63 76

 

 

Møllen


Aarslev Mølle og mølledammen ca. 1910. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 

Det lille vandløb Voldbæk udspringer i Aarhus Vest i det rekreative område mellem Gellerupparken og Jernaldervej, hvorfra også de kunstige bakker Grimhøj og Bjergkammen, rager op og kan ses fra det meste af Aarhus. Fra sit udspring løber Voldbæk først mod vest indtil den nye beplantning True Skov, hvor den drejer mod syd, løber ned i bunden af den store tunneldal, og løber sammen med Aarhus Å umiddelbart inden denne munder ud i Brabrand Sø.

Mellem Brabrand og Årslev passerer den gamle landevej fra Aarhus til Silkeborg bækken, og her går en lille vej mod nord ind i et lukket område. Vejen hedder Årslev Møllevej, og fra hjørnet mellem de to veje kan man se bækken og en lille dam anlagt bag en dæmning, som viser, at her lå i sin tid vandmøllen Aarslev Mølle. Fra dammen ledes vandet i et bugtet forløb tilbage ned til bækkens oprindelige leje.


Mølledammen ved Aarslev Mølle, januar 2011. Klik på billedet for bedre opløsning.

 

Omkring mølledammen har træer og buske fået frit spil, og dammen er centrum i et smukt lille stykke natur. Opstrøms fra dæmningen går der stier langs bækken ind i en stump gammel skov, hvor man kan nyde en lille spadseretur op til jernbanedæmningen, som bækken passerer under.

Alle rester af møllens bygninger og øvrige anlæg er fjernet, mølleren og hans mange ansattes sang og mejselslag er forlængst forstummet, og det kræver en god fantasi at forestille sig den aktivitet, der tidligere prægede stedet.


Mølledammen i september 2008. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Luftfoto af mølledammen 2006. Sydvest for dammen, der hvor Aarslev Mølles hovedbygninger tidligere lå, ligger der i dag en servicestation. Klik på billedet for bedre opløsning.

 

Lidt hjælp til at forestille sig møllen og virksomheden omkring den kan man få fra historiske kilder. Disse finder man på Brabrand-Årslev Lokalarkiv (http://www.brabrandarkiv.dk). Herunder udsnit af et kort over området med Årslev Mølle:


”Maalt 1875. Rettet 1939 (enkelte rettelser 1948)”. Aarslev Skovgaard (se billedet længere nede på siden (klik her)) ses længst til venstre, Aarslev Mølle til venstre for midten. Foto af kort udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Udsnit af kortet herover. Aarslev Mølles bygninger ses syd for dæmningen med hovedbygningerne lidt sydvest herfor op ad Silkeborgvejen, hvor der i dag ligger en servicestation (se luftfoto længere oppe (klik her)).

 

På Brabrand-Årslev Lokalarkiv opbevarer man et antal billeder af Årslev Mølle:


Bogen ”Brabrand og Aarslev Sognes Historie bind III (med 28 illustrationer) af August F. Schmidt, eget forlag, Brabrand 1939” bringer dette billede med følgende billedtekst: ”Aarslev Mølle 1905. I baggrunden Bøgegaard og Aarslev Skovgaard.” Se også kortet højere oppe (klik her). Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Aarslev Mølles hovedbygning ud mod Silkeborgvej ca. 1950-erne. Se supplerende billedtekst her: (klik her).Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Ca. 1950. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 

Som kortet længere oppe antyder, var Aarslev Mølle ikke nogen helt lille virksomhed. Billederne herunder er taget omkring 1950, og som man fornemmer, er det ikke helt ligetil at få styr på de forskellige bygninger og deres placering i forhold til hinanden:


Ca. 1950. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Ca. 1950. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Ca. 1950. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Ca. 1950. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Ca. 1950. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Ca. 1950. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 

Motiverne fra de to ovenstående billeder gentages herunder på andre fotos. Møllens fremskredne forfald antyder, at billederne er taget i 1958, efter Vagn Søgaard Hansens selvmord og umiddelbart før møllen blev revet ned.


Ca. 1958. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

 


Ca. 1958. Billedet udlånt af Brabrand-Årslev Lokalarkiv. Klik på billedet for bedre opløsning.

Søg person:
Søg lokalitet: