Frandses Frænde Fortegnelse

Indgang
Slægterne
   Adslev-slægten
   Slægten Fisker
   Aarslev Mølle
      Møllen
      Møllerne
      Adslev-slægten på møllen
   Als skole - oversigt
   Træskomagerne fra Himmelbjerget
   Slesvigeren i Hvolbæk
   Valgmenigheden i Bering
Personerne
Lokaliteterne
Brugere
Log ind

Kontakt Frands:
post[snabela]frands.dk
Mobil: 23 24 63 76

 

 

Adslevslægten på Aarslev Mølle

Om Ane og Søren Frederiks svigersøn og Hagbarts svoger Gunnar Rasmussen skriver Adslevslægtens Slægtsbog 1981 blandt andet:

Gunnar Rasmussen, lærer, født 5. oktober 1871 i Ulstrup Friskole, død 23. oktober 1958, gift 1. gang 5. oktober 1892 med Signe Hansen, af Årslev Mølle, født 13. december 1874, død 2. juni 1899, gift 2. gang 15. november 1900 med Christine Sørensen af Als ved Hadsund, født 11. juli 1877, død 4. oktober 1910, gift 3. gang 25. maj 1913 med Helga Gerda Bauer-Petersen, født 7. august 1887 i København, død. [Og det er slægtsbogen, der ikke angiver Helga Bauers dødsdata, og ikke Frands, der skriver forkert af. Men hun blev vist ret gammel - jeg har set hende som barn, antageligt i 1960'erne. Det er hende, der har dannet billedet i min bevidsthed af en oldemor, som tynd, hvidhåret og i stor, sort kjole.]


Gunnar Rasmussen, Signe og
deres tre børn Søren, Helge og Holger

 

Slægtsbogen fortsætter: Gunnar Rasmussen havde som ung plads ved landbruget, besøgte 1889-1890 Askov udvidede Højskole, var sekondløjtnant i Århus, virkede 1892-1897 som bager hos sin svigerfar, S. Hansen, Årslev Mølle, havde 1899 - 1901 eget bageri i Aalborg, dimitteredes 1904 fra Vordingborg Seminarium, var 1905 - 1907 lærer ved Fri- og Fortsættelsesskolen i Odense samt 1907 - 1911 lærer og kirkesanger i Revninge ved Kerteminde og havde så ansættelse ved Gentofte skolevæsen til 1941.

Om den ca. 20-årige sekondløjtnant på et tidspunkt imellem 1890-1892 har lært Signe at kende, er blevet gift med hende og har fået job hos svigerfar, eller om han har lært mølleren at kende, fået job, og derefter er løbet af med møllerdatteren kan man gisne om.

Deres tre børn, Søren Halfdan, født 1894, Emils oldefar Helge, født 1896 og Holger, født 1898 er alle født i Årslev Mølle, så familien har antageligt boet på møllen fra de to unges giftermål i 1892 og indtil Signes død i 1899. Hvad han har foretaget sig i det hul, der er mellem 1897 og 1899 i hans cv, er ikke til at vide.

Gunnar har herefter etableret sig i Aalborg som bagermester. Ifølge oplysningerne i August F. Schmidts bog (det lange citat ovenfor (klik her)), skulle Hagbart have virket i Aalborg ganske få år før, så man kan gætte på, at det er igennem Hagbarts kontakt, at Gunnar havnede i Aalborg.

Så vidt jeg har forstået på min mor Benny, der er Emils farmor og Helges datter, fulgte de tre drenge ikke med deres far, i hvert fald ikke før han igen giftede sig i 1900. Og så alligevel: Benny fortalte også, at der engang blev lavet en lejlighedssang - hvilken lejlighed husker jeg ikke - til Helge på melodien til "i en seng på hospitalet", men med en hilsen til den sang, der starter med ordene

"Jeg er nordmand, født i Sverige,
Danmark er mit fædreland,
taler russisk som en tysker,
skønt jeg er en engelskmand".

I sangen til Helge fremgik det, at han havde boet mange steder i Danmark, og den indeholdt ordene "..taler østjysk som en øbo..".

Men skønt vores familie antageligt forlod Aarslev Mølle omkring århundredskiftet, så er familien endnu ikke færdig med møllen. Benny fortalte også, at der til Helge og Herthas sølvbryllup var forfattet en sang, hvoraf det fremgik, at Helge i løbet af sin ungdom kun kom på møllen i mindre omfang – indtil møllerens igen pludseligt havde ham rendende hele tiden. Hertha var nemlig blevet ansat som pige på møllen.

Man må altså forestille sig, at de smukke omgivelser omkring møllen i Aarslev har dannet ramme for romantiske spadsereture for vores familie ved mange lejligheder. Først for Søren Frederik og Ane, så for Gunnar og Signe, og derefter Helge og Hertha. Det er morsomt at tænke på, når man går under de gamle træer langs møllebækken.

Søg person:
Søg lokalitet: